REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

2021-08-20 15:03
publikacja
2021-08-20 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-20
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (Szpital).
Postępowanie dotyczy dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu „Utworzenie centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC) – Etap II”. Spółka złożyła ofertę na kwotę 15 594 500,00 zł netto (16 843 710,00 zł brutto) w części nr 1 przedmiotowego postępowania dot. operacyjnych systemów neurochirurgicznych.
Budżet Szpitala na część nr 1 postępowania wynosi 16 848 000,00 zł brutto. Z informacji powziętej przez Spółkę w zakresie części nr 1 została złożona jedna oferta.
Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 14,8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki