REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

2021-06-02 14:31
publikacja
2021-06-02 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa (Szpital).

Postępowanie dotyczyło przebudowy pomieszczeń na potrzeby bloku operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki Szpitala. Spółka złożyła ofertę na kwotę 10 401 334,00 zł netto w zadaniu nr 2 przedmiotowego postępowania: na dostawę, montaż i instalację nowego oraz sprawnego technicznie sprzętu medycznego.

W dniu 2 czerwca 2021 r. miało miejsce otwarcie ofert i na stronie prowadzonego postępowania ukazała się informacja, że do siedziby Szpitala w ramach zadania nr 2 wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 8,5 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 do 30 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki