REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

2020-06-26 13:00
publikacja
2020-06-26 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
Podstawa prawna
Treść raportu:


Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie 04-141 przy ul. Szaserów 128 (Szpital) na zakup robota chirurgicznego Da Vinci. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 16 088 234,20 zł netto.

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 26 czerwca 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym. W tym samym dniu na platformie zakupowej Szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość wynosi 12,9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w IV kwartale roku finansowego 2019, trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki