REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci

2021-05-19 15:54
publikacja
2021-05-19 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 14/2021 z 12 maja 2021 r. Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie 02-091 przy ul. Żwirki i Wigury 61 (Szpital).
Oferta dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci dla Szpitala. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 13 882 111,11 zł netto.
Wybór przedmiotowej oferty został uznany przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość wynosi 11,4 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki