REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę radiofarmaceutyków

2021-09-08 15:08
publikacja
2021-09-08 15:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę radiofarmaceutyków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 8 września 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Synektik Pharma Sp. z o.o., spółkę zależną od Synektik SA, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, z siedzibą przy ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Szpital).
Oferta dotyczy zakupu i dostawy wodnego roztworu anionu fluorkowego 18F dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Szpitala. Wartość oferty wynosi 5 700 000,00 zł netto.
Zgodnie z informacją przedstawioną przez Szpital, umowa pomiędzy Synektik Pharma Sp. z o.o. a Szpitalem ma zostać podpisana z dniem 10 września 2021 r. na okres 12 miesięcy.
Wybór oferty i docelowo podpisanie umowy ze Szpitalem zostały uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż wartość netto umowy wynosi 5,4 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki