REKLAMA
WAŻNE

SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu znaczących umów dotyczących sprzedaży systemu Da Vinci

2020-07-10 12:23
publikacja
2020-07-10 12:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu znaczących umów dotyczących sprzedaży systemu Da Vinci
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczącego złożenia oferty na system Da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 10 lipca 2020 r. Spółka podpisała dwie umowy zawarte pomiędzy Spółką a Wojskowym Instytutem Medycznym z siedzibą w Warszawie 04-141 przy ul. Szaserów 128 (Szpital).

Umowy dotyczą sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci dla Szpitala oraz dostarczenia instrumentów dla tego systemu.

Umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 16 088 234,20 zł netto. Realizacja dostawy systemu nastąpi w ciągu 56 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji na dostawę systemu Da Vinci wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umów zawartych przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich łączna wartość wynosi 12,9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w IV kwartale roku finansowego 2019, trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki