REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu znaczącej umowy

2021-07-06 12:13
publikacja
2021-07-06 12:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 18/2021 z 2 czerwca 2021 r. dotyczącego złożenia znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę pomieszczeń na potrzeby bloku operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 6 lipca 2021 r. Spółka zawarła umowę z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa (Szpital).
Umowa dotyczy dostawy, montażu i instalacji nowego oraz sprawnego technicznie sprzętu medycznego w ramach zadania nr 2 przedmiotowego postępowania, w tym m.in. angiografu, egzoskopu, systemu neuronawigacji i stołu operacyjnego.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 10 401 334,00 zł netto. Realizacja umowy nastąpi do dnia 29 października 2021 r.
Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość wynosi 9,3 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki