REKLAMA

SYGNITY: Zmiana adresu siedziby Spółki

2020-12-10 19:38
publikacja
2020-12-10 19:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-10
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zmiana adresu siedziby Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały z dniem 1 stycznia 2021 roku ulegnie zmianie adres siedziby Sygnity S.A. z dotychczasowego: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa na nowy adres: ul. Postępu 17B, 02 – 676 Warszawa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-10 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-12-10 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki