REKLAMA

SYGNITY: Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu

2022-09-30 21:11
publikacja
2022-09-30 21:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2022 roku Pani Inga Jędrzejewska pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych złożyła wypowiedzenie umowy o pracę łączącej ją ze Spółką. Wypowiedzenie umowy następuje z dniem dzisiejszym z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż wypowiedzenie ww. umowy nie jest równoznaczne z formalną rezygnacją z ww. funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki, wobec czego na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Pani Inga Jędrzejewska pozostaje Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w Spółce.


Szczegółowa podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Maciej Różycki Prezes Zarządu
2022-09-30 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki