REKLAMA

SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku

2020-05-27 16:07
publikacja
2020-05-27 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 maja 2020 r. („ZWZ”) co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
- VALUE FIZ Subfundusz 1 - akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ z 6.200.000 akcji, z których przysługiwało 6.200.000 głosów, stanowiących 40,61% udziału w liczbie głosów w trakcie obrad ZWZ, co odpowiadało 27,24% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Cron sp. z o. o. – akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ z 5.507.245 akcji, z których przysługiwało 5.507.245 głosów, stanowiących 36,07% udziału w liczbie głosów w trakcie obrad ZWZ, co odpowiadało 24,20% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne – akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ łącznie z 2.612.000 akcji, z których przysługiwało 2.612.000 głosów, stanowiących łącznie 17,11% udziału w liczbie głosów w trakcie obrad ZWZ, co odpowiadało 11,48% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (w tym Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który to fundusz posiadał w trakcie obrad ZWZ 2.291.000 akcji, z których przysługiwała taka sama liczba głosów, stanowiących 15,00% udziału w liczbie głosów w trakcie obrad ZWZ, co odpowiadało 10,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce).

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2020-05-27 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki