2,8900 zł
3,21% 0,0900 zł
Sygnity SA (SGN)

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_rb_nr_45_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2019 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Cron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 i 2 w zw. z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).
8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji praw korporacyjnych Akcjonariusza wskazanych w przedmiotowym żądaniu, tj. zwołania NWZ z uwzględnieniem proponowanego porządku obrad NWZ, natomiast ogłoszenie o zwołaniu obrad NWZ zostanie podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach żądania.


Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
Załączniki
Plik Opis
załącznik do rb nr 45_2019.pdfzałącznik do rb nr 45_2019.pdf załącznik do rb 45_2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2019-10-30 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.