2,7800 zł
-1,77% -0,0500 zł
Sygnity SA (SGN)

Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) decyzji w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych łącznie 11.203.705 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii Z i AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLCMPLD00016 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Akcje zostały wyemitowane na podstawie podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent sporządził prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2019 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2019.
Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu w tym systemie.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2019-12-04 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.