REKLAMA

SYGNITY: Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

2021-03-29 20:10
publikacja
2021-03-29 20:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Sygnity_S.A._o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_BR_-_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Sygnity_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 dotyczącego zwołania na dzień 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. („ZWZ”), Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020 („Sprawozdanie”) oraz raport atestacyjny zawierający wniosek biegłego rewidenta z przeprowadzonej oceny Sprawozdania. Wyrażenie przez ZWZ opinii nt. Sprawozdania przewidziane jest w punkcie 14 planowanego porządku obrad ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach.pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 9_2021
Raport BR - sprawozdanie o wynagrodzeniach Sygnity S.A..pdfRaport BR - sprawozdanie o wynagrodzeniach Sygnity S.A..pdf Załącznik do raportu bieżącego nr 9_2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-03-29 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki