REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku

2021-04-30 18:23
publikacja
2021-04-30 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_12_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. („ZWZ”), Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 30 kwietnia 2021 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w trakcie wznowionych obrad ZWZ nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Ponadto Spółka informuje, że w trakcie obrad ZWZ nie było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
załącznik do raportu bieżącego nr 12_2021.pdfzałącznik do raportu bieżącego nr 12_2021.pdf załącznik do raportu bieżacego nr 12_2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki