REKLAMA

SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku

2020-05-25 17:43
publikacja
2020-05-25 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_10_2020_Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_Sygnity_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2020 roku („ZWZ”).
Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu porządku obrad oraz, że nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do podjętych uchwał, a dodatkowo podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 10_2020_Uchwały podjęte przez ZWZ Sygnity S.A..pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 10_2020_Uchwały podjęte przez ZWZ Sygnity S.A..pdf załącznik do raportu bieżącego nr 10_2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
2020-05-25 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki