REKLAMA

SYGNITY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

2020-10-12 16:16
publikacja
2020-10-12 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-12
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021, który rozpoczął się 1 października 2020 roku i zakończy się 30 września 2021 roku:

Rodzaj raportu okresowego oraz termin publikacji:

Raporty roczne za okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.:
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny – 17 grudnia 2020 r.

Raporty kwartalne w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.:
Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego – 26 lutego 2021 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego – 13 sierpnia 2021 r.

Raport półroczny w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.:
Skonsolidowany raport półroczny – 16 czerwca 2021 r.


Jednocześnie Zarząd Sygnity S.A. informuje, iż:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednią kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2020/2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-12 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-10-12 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki