REKLAMA

SYGNITY: Rekomendacja Zarządu w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości

2021-02-24 19:18
publikacja
2021-02-24 19:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity”) informuje, że w dniu 24 lutego 2021 roku podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku zawierającego rekomendację utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości. Jednocześnie Zarząd Spółki wniósł o podzielenie zysku netto w kwocie 24 164 tys. zł osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2019/2020 zakończony dnia 30 września 2020 roku w następujący sposób:
─ kwotę 12.082 tys. zł przeznaczyć na utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości,
─ kwotę 12.082 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Rekomendacja Zarządu w sprawie pozostawienia całości wypracowanego zysku w Spółce podyktowana jest planami rozwojowymi Grupy Sygnity, a także uwarunkowaniami wynikającymi z Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez Spółkę z jej Wierzycielami.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w części na utworzony kapitał rezerwowy, a w części na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję dotyczącą utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019/2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-24 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-02-24 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki