REKLAMA

SYGNITY: Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.

2020-10-16 17:25
publikacja
2020-10-16 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_raportu_biezacego_nr_21_2020_wykaz_zmian_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_raportu_biezacego_nr_21_2020_Statut_Sygnity_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 października 2020 roku Spółka powzięła wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2020 roku rejestracji zmiany Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2020).
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje wykaz zarejestrowanych zmian oraz treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 21_2020_wykaz zmian w Statucie.pdfZałącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 21_2020_wykaz zmian w Statucie.pdf załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 21_2020
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 21_2020 Statut_Sygnity_tekst jednolity.pdfZałącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 21_2020 Statut_Sygnity_tekst jednolity.pdf załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 21_2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2020-10-16 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki