REKLAMA

SYGNITY: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

2021-03-31 16:29
publikacja
2021-03-31 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_10_2021_uchwaly_podjete_przez_ZWZ_Sygnity_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., zwołane na dzień 31 marca 2021 r. („ZWZ”), postanowiło zarządzić przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00. Zgodnie z decyzją ZWZ za zarządzeniem przerwy oddano ważne głosy z 14.778.661 akcji, co stanowiło 64,93 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.778.661, w tym 11.836.149 „za”, 430.554 "przeciw" oraz 2.511.958 „wstrzymujących się”. Wznowione obrady ZWZ odbywać się będą w siedzibie Spółki w Warszawie (02-676) pod adresem ul. Postępu 17B.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez ZWZ w dniu 31 marca 2021 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, iż w trakcie obrad ZWZ nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 10_2021_uchwały podjęte przez ZWZ Sygnity S.A..pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 10_2021_uchwały podjęte przez ZWZ Sygnity S.A..pdf załącznik do raportu bieżącego nr 10_2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-03-31 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki