REKLAMA

SYGNITY: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

2021-03-01 21:49
publikacja
2021-03-01 21:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 1 marca 2021 r. decyzji o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych Grupy Sygnity. Przegląd będzie obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Sygnity, którym jest dalszy rozwój Grupy Sygnity oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. Podczas przeglądu będą rozważane przez Zarząd Spółki różne możliwe opcje strategiczne w odniesieniu do działalności biznesowej Emitenta, w szczególności przewidujące potencjalne możliwości poszukiwania inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze, które mogłyby prowadzić do wzrostu wartości Grupy Sygnity, jak również ewentualny brak działań Emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami. Decyzja Zarządu o rozpoczęciu przeglądu przez Emitenta opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Grupy Sygnity została w dniu 1 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z ww. decyzją rozpocznie proces wyboru profesjonalnego doradcy, który będzie wspierał Spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych.
Na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.
O dalszych istotnych decyzjach w tym zakresie Zarząd Sygnity będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2021-03-01 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki