2,8900 zł
3,21% 0,0900 zł
Sygnity SA (SGN)

Informacja nt. zawiązania rezerwy w związku z toczącymi się sporami sądowymi oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2018/2019

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-25
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja nt. zawiązania rezerwy w związku z toczącymi się sporami sądowymi oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2018/2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2019 oraz 38/2019 dotyczących rozszerzenia przez podwykonawcę („Kontrahent”) pierwotnych roszczeń z tytułu umowy podwykonawczej, Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z zakończoną analizą prawną pism procesowych Kontrahenta, kierując się zasadą ostrożności, podjął w dniu 25 października 2019 roku, decyzję o utworzeniu rezerw dla roszczeń Kontrahenta oraz o odzwierciedleniu w księgach rachunkowych (uwzględniając wniesiony pozew wzajemny Spółki przeciw Kontrahentowi) ryzyka w związku z ww. postępowaniami sądowymi w kwocie około 7,3 mln zł w zakresie roszczeń głównych oraz około 6,7 mln zł w zakresie roszczeń akcesoryjnych o odsetki.
Z uwagi na oczekiwany pozytywny wpływ wyniku z działalności podstawowej za czwarty kwartał roku obrotowego 2018/2019 na wynik roczny, Emitent spodziewa się, iż pomimo utworzenia ww. rezerw szacowany wstępny skonsolidowany wynik EBITDA pozostanie na poziomie oczekiwanym po zakończeniu trzeciego kwartału.
Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z pozostającym w toku procesem przygotowania sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 r., Zarząd Spółki podjął w dniu 25 października 2019 roku decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za ww. okres:
a) EBITDA: około 35 mln zł;
b) Zysk brutto: około 17 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku pozostają czynności rewizji finansowej rocznych sprawozdań finansowych ze strony firmy audytorskiej.
Szczegółowe i ostateczne informacje nt. wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019 zbadane przez firmę audytorską zostaną przekazane w sprawozdaniach rocznych, których termin publikacji zaplanowano na dzień 18 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-25 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2019-10-25 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.