REKLAMA

SYGNITY: Informacja nt. zawarcia przez Emitenta ugody z Fast Enterprises, LLC

2021-02-10 11:38
publikacja
2021-02-10 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-10
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja nt. zawarcia przez Emitenta ugody z Fast Enterprises, LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie uzgodnienia warunków ugody z Fast Enterprises, LLC („Fast”) oraz wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021, Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”, łącznie jako „Strony”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 roku doszło do zawarcia przez Strony ugody przed mediatorem sądowym („Ugoda”).
Przedmiotem zawartej Ugody jest ustalenie warunków ugodowego zakończenia sporów sądowych w związku z zawartą przez Strony umową podwykonawczą w projekcie e – Podatki realizowanym dla Ministerstwa Finansów na podstawie Umowy z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie Budowy, Wdrożenia i Utrzymania Systemu e-Podatki oraz świadczenia Usług Dodatkowych. Warunki zawartej Ugody odpowiadają warunkom uzgodnionym przez Strony w porozumieniu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021.
Na podstawie Ugody Spółka i Fast oraz podmioty powiązane z Fast zrzekają się, w maksymalnym stopniu dopuszczalnym prawem, swoich wzajemnych roszczeń wynikających lub powiązanych z zawarciem i wykonywaniem umowy podwykonawczej w ww. projekcie e–Podatki, w tym wzajemnych roszczeń objętych postępowaniami sądowymi oraz zobowiązują się nie dochodzić zaspokojenia ww. roszczeń oraz nie wszczynać jakichkolwiek postępowań dotyczących ww. roszczeń, pod warunkiem spełnienia się określonych w Ugodzie warunków niezbędnych do prawno-formalnego zakończenia sporu pomiędzy Stronami. Wobec powyższego Spółka i Fast wystąpią do właściwego sądu o zatwierdzenie zawartej Ugody oraz o umorzenie wszystkich toczących się między nimi sporów sądowych.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-10 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-02-10 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki