REKLAMA

SYGNITY: Informacja nt. zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej

2021-06-25 11:03
publikacja
2021-06-25 11:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja nt. zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 w sprawie zawarcia przez Spółkę z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze Spółką podmiotem finansowym porozumienia w sprawie objęcia obligacji w związku z planowaną przez Spółkę emisją obligacji w ramach procesu refinansowania zadłużenia oraz planowanego zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej, a także raportu bieżącego nr 16/2021 w sprawie dokonania przez Spółkę emisji obligacji, Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku otrzymał od ostatniego z wierzycieli Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2018 roku („Umowa Restrukturyzacyjna”) potwierdzenie uznania rachunku odpowiednią kwotą spłaty, co było warunkiem dla zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej. Wierzytelności wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej zostały spłacone ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji oraz ze środków własnych Spółki. Emitent informuje, że w związku z powyższym wszystkie warunki formalno – prawne wymagane do zakończenia Umowy Restrukturyzacyjnej zostały w dniu dzisiejszym spełnione. Tym samym Emitent informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 doszło do wygaśnięcia Umowy Restrukturyzacyjnej.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-06-25 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki