REKLAMA

SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. Umowy Restrukturyzacyjnej

2021-03-22 19:08
publikacja
2021-03-22 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Aktualizacja informacji nt. Umowy Restrukturyzacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z 27 kwietnia 2018 r. Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. powziął informację o nabyciu przez „Value” Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Value FIZ”) wierzytelności względem Emitenta od spółki Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie („Microsoft”). Wierzytelności będące przedmiotem transakcji między Value, a Microsoft są objęte postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 r., zawartej przez Spółkę z jej wierzycielami („Umowa Restrukturyzacyjna”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej dotychczasowy wierzyciel (tj. w przedmiotowym przypadku Microsoft) może dokonać przelewu wszystkich swoich praw i obowiązków z tytułu Umowy Restrukturyzacyjnej na nowego wierzyciela (tj. w przedmiotowym przypadku Value FIZ), przy czym czynność ta dla swojej skuteczności wymaga dodatkowo spełnienia czynności formalnych w postaci przystąpienia przez nowego wierzyciela do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawiadomienia pozostałych stron umowy o tym przystąpieniu, co powinno nastąpić w najbliższej przyszłości.

W przypadku braku realizacji wskazanych powyżej czynności o charakterze formalnym Emitent przekaże stosowną aktualizację.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż Value FIZ jest akcjonariuszem Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-22 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-03-22 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki