6,6600 zł
5,71% 0,3600 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018 ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017 ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018 ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 14 282 29 002 3 324 6 856
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 628 12 -1 077 3
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 779 -1 535 -1 345 -363
V. Zysk (strata) netto -5 935 -1 992 -1 381 -471
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -5 935 -2 020 -1 381 -478
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 742 2 313 -871 547
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 405 -883 1 724 -209
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 690 -2 727 -626 -645
X. Przepływy pieniężne netto razem 973 -1 297 226 -307
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-12-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018 STAN NA DZIEŃ 31-12-2018 STAN NA DZIEŃ 31-03-2018
XII. Aktywa razem 52 557 59 335 12 223 14 099
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 002 40 844 9 303 9 705
XIV. Zobowiązania długoterminowe 33 459 34 187 7 781 8 123
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 543 6 657 1 522 1 582
XVI. Kapitał własny 12 555 18 491 2 920 4 394
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 536 18 472 2 915 4 389
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 228 14 538
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,97 -0,33 -0,23 -0,077
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,05 3,02 0,48 0,11
XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018 ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017 ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018 ZA 3 KWARTAŁY 2017: OKRES OD 01.04.2017 DO 31.12.2017
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 12 484 14 821 2 906 3 504
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 401 -1 972 -1 490 -466
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 987 -2 901 -1 626 -686
XXVI. Zysk (strata) netto -7 129 -3 202 -1 659 -757
XXVII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -7 129 -3 202 -1 659 -757
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 712 1 910 -1 329 452
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 327 -2 412 1 705 -570
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -670 -717 -156 -170
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 945 -1 219 220 -288
XXXII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 STAN NA DZIEŃ 31.03.2018 STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 STAN NA DZIEŃ 31.03.2018
XXXIII. Aktywa razem 30 791 40 736 7 161 9 679
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 852 25 668 5 314 6 099
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 12 907 15 780 3 002 3 750
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 9 528 9 426 2 216 2 240
XXXVII. Kapitał własny 7 939 15 068 1 846 3 580
XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 939 15 068 1 846 3 580
XXXIX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 228 14 538
XL. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -1,17 -0,52 -0,27 -0,124
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 2,46 0,30 0,07
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT III KWARTAŁ 2018.pdfRAPORT III KWARTAŁ 2018.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2018 trwający od 01.04.2018 do 31.12.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-01 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.