WAŻNE

SWISSMED: Zrzeczenie się przez spółkę zależną odpłatnego użytkowania nieruchomości

2019-07-03 15:51
publikacja
2019-07-03 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Zrzeczenie się przez spółkę zależną odpłatnego użytkowania nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”, „Użytkownik”) w dniu 03 lipca 2019 r. złożyła wobec Gminy Miasta Gdańska („Gmina”) oświadczenie o zrzeczeniu się z dniem 09 sierpnia 2019 r. odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („Nieruchomość”), ustanowionego na podstawie umowy odpłatnego użytkowania z dnia 09 września 2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2015 r. Użytkownik zobowiązał się wydać Gminie Nieruchomość w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. („Termin”). Jednocześnie Gmina oświadczyła, że Użytkownik zwolniony jest z obowiązku wydania Nieruchomości jeżeli w Terminie zostanie ustanowiony na rzecz Użytkownika nowy tytuł prawny do Nieruchomości.

Emitent wskazuje, że na mocy Umowy, Gmina oddała Użytkownikowi w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja w postaci Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, o której mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym („Inwestycja”), zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy. W ocenie Użytkownika Inwestycja nie zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki