SWISSMED: Korekta jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

2018-07-24 16:22
publikacja
2018-07-24 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-24
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Korekta jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż do opublikowanego przez Emitenta w systemie ESPI w dniu 29 czerwca 2018 r. jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 r. omyłkowo załączono błędny plik „Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017” oraz nie załączono pliku z informacją zarządu wymaganą przez §70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Natomiast do opublikowanego przez Emitenta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 r. nie załączono pliku z informacją wymaganą przez §71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

W związku z powyższym Emitent poda w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie skorygowany jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. uzupełnione o:
1.poprawny plik „Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017”
2.informację zarządu wymaganą przez §70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
3.informację wymaganą przez §71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Pozostałe elementy jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 roku nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-24 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki