6,6600 zł
5,71% 0,3600 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Korekta Ceny Bazowej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-19
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Korekta Ceny Bazowej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający", "Emitent") informuje, iż w dniu 19.09.2018 r. powziął wiadomość o zawarciu porozumienia z dnia 11.09.2018 r. zawartego pomiędzy Sprzedającym a spółką LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („LuxMed”, „Kupujący”) („Porozumienie”) do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 29.03.2018 r., o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2018 („Umowa Zobowiązująca”). Emitent poinformował m.in. że cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona została na kwotę 14.521.148 zł („Cena Bazowa”), przy czym ulegnie ona skorygowaniu na zasadach wskazanych w Umowie Zobowiązującej. Na mocy Porozumienia strony uzgodniły i dokonały korekty Ceny Bazowej w wyniku Kalkulacji Ceny Sprzedaży i ustaliły, że Cena Sprzedaży jest niższa niż Cena Bazowa o kwotę 399.598,41 zł („Kwota Korekty Ceny Bazowej”), którą to kwotę Sprzedający zobowiązał się zapłacić na rzecz Kupującego. Strony potwierdziły, że wysokość Ceny Odroczonej i Kwoty Zmiennej zostały uregulowane w aneksie z dnia 29.06.2018 r. do Umowy Zobowiązującej, o którego zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2018 („Aneks”). Kwota korekty Ceny Bazowej oraz wysokość Ceny Sprzedaży (w kwocie ustalonej na potrzeby kalkulacji, która nie uwzględnia zmian dokonanych Aneksem, czyli wynoszącej 14.121.549,58 zł) są wiążące i ostateczne oraz nie podlegają dalszej weryfikacji, czy kalkulacji, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kalkulacji Kwoty Zmiennej przewidzianej w Aneksie. Strony postanowiły zrezygnować z trybu Kalkulacji Ceny Sprzedaży przewidzianego w Umowie Zobowiązującej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-19 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.