SUWARY: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

2019-06-04 16:40
publikacja
2019-06-04 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jeffrey_Barclay_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pawel_Powada_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Richard_Babington_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Petre_Manzelov_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Petre_Manzelov_oswiadczenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raimonco_Eggink_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raimondo_Eggink_oswiadczenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "SUWARY" S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 marca 2019 r., ukonstytuowała się w następujący sposób:
Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej
Petre Manzelov – Członek Rady Nadzorczej
Jeffrey Barclay - Członek Rady Nadzorczej
Richard Babington - Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wraz z oświadczeniami, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Jeffrey Barclay CV.pdfJeffrey Barclay CV.pdf CV i oświadczenia Jeffrey Barclay
Paweł Powada CV.pdfPaweł Powada CV.pdf CI i oświadczenia Paweł Powada
Richard Babington CV.pdfRichard Babington CV.pdf CV i oświadczenie Richard Babington
Petre Manzelov CV.pdfPetre Manzelov CV.pdf CV Petre Manzelov
Petre Manzelov oświadczenie.pdfPetre Manzelov oświadczenie.pdf Oświadczenie Petre Manzelov
Raimonco Eggink CV.pdfRaimonco Eggink CV.pdf CV Raimondo Eggink
Raimondo Eggink oświadczenie.pdfRaimondo Eggink oświadczenie.pdf Oświadczenie Raimondo Eggink

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu
2019-06-04 Katarzyna Muszyńska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki