SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. aneksów do umów kredytowych

2020-05-11 20:43
publikacja
2020-05-11 20:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-11
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 11 maja 2020 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Pierwsza Umowa Kredytowa”) oraz umowy o kredyt odnawialny („Druga Umowa Kredytowa”), o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 17 maja 2019 r. (każdy osobno dalej jako „Aneks”).
Zgodnie z Aneksem do Pierwszej Umowy Kredytowej:

1. kwota kredytu udostępnionego Spółce na podstawie Pierwszej Umowy Kredytowej („Kredyt1”) nie uległa zmianie i wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
2. Spółka zobowiązana jest do ostatecznej spłaty Kredytu1 nie później niż do dnia 14 maja 2021 r.;
3. kwota gwarancji spłaty Kredytu1 udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis została zwiększona do 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) .

Zgodnie z Aneksem do Drugiej Umowy Kredytowej:
1. kwota kredytu udostępnionego Spółce na podstawie Drugiej Umowy Kredytowej („Kredyt2”) wynosi 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
2. Spółka zobowiązana jest do ostatecznej spłaty Kredytu2 nie później niż do dnia 12 maja 2021 r.

Pozostałe postanowienia Pierwszej Umowy Kredytowej oraz Drugiej Umowy Kredytowej nie uległy zmianie, za wyjątkiem zmian dotyczących m.in. marży dla Banku, prowizji i opłat administracyjnych, które nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach kredytowych.

Wartość zarówno Pierwszej Umowy Kredytowej, jak i Drugiej Umowy Kredytowej spełnia kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-11 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki