REKLAMA

STARWARD: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2021-03-26 20:19
publikacja
2021-03-26 20:19
Zarząd Starward Industries SA (Emitent, Spółka) nawiązując do raportu EBI nr 7/2021 informuje, iż w celu jak najszybszego odzyskania przez Radę Nadzorczą Emitenta minimalnej wymaganej przez przepisy liczby Członków, wykorzystując uprawnienie przewidziane w Statucie Spółki, w dniu dzisiejszym, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o rezygnacji Pani Katarzyny Pióro, pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, powołali do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciech Weissa.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków tj.:
Kamil Klinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Weiss – Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Marmul – Członek Rady Nadzorczej
Michał Siennicki – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel inwestorów indywidualnych

Życiorys zawodowy Pana Wojciecha Weissa zgodny z informacjami o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210326_201934_0000132620_0000128477.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki