STARWARD: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.

2020-09-16 20:58
publikacja
2020-09-16 20:58
Zarząd Starward Industries S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 16 września 2020 r. w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie.

Zarząd Emitenta informuje, że wśród uchwał podjętych przez ZWZA znajduje się m.in. Uchwała nr 19/16/09/2020 w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Ujednolicona treść Statutu uwzględniającą dokonane zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podczas obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20200916_205833_0000129324_0000124983.pdf
20200916_205833_0000129324_0000124984.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki