REKLAMA

STARWARD: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

2021-06-16 22:35
publikacja
2021-06-16 22:35
Zarząd Starward Industries S.A. („Emitent”;”Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, przy ul. Starowiślnej 91 w Krakowie.

Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 19/16/06/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki uwzględniającą uchwalone zmiany.

Podczas obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20210616_223502_0000134535_0000132626.pdf
20210616_223502_0000134535_0000132627.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki