REKLAMA

STARWARD: Raport roczny Starward Industries S.A. za 2020 rok

2021-03-19 23:44
publikacja
2021-03-19 23:44
Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2020 (“Raport Roczny”).

Wraz z Raportem Rocznym, w formie kolejnych załączników, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości:
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210319_234424_0000132489_0000128123.pdf
20210319_234424_0000132489_0000128124.pdf
20210319_234424_0000132489_0000128125.pdf
20210319_234424_0000132489_0000128128.pdf
20210319_234424_0000132489_0000128129.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki