REKLAMA

STARWARD: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

2021-06-17 13:23
publikacja
2021-06-17 13:23
Zarząd Starward Industries S.A. („Emitent”; „Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r., z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki podjęło uchwały, na podstawie których powołało na kolejną trzyletnią wspólną kadencję Członków Rady Nadzorczej

Spółki w następującym składzie:
Wojciech Weiss – Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Górecki – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Siennicki – Członek Rady Nadzorczej,
Marta Adamska – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Pietrzkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza dokona takiego wyboru na najbliższym posiedzeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorysy zawodowe, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące Członków Rady Nadzorczej Marty Adamskiej oraz Michała Pietrzkiewicza, którzy nie byli Członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, oraz Michała Siennickiego, który był Członkiem Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, ale jego życiorys uległ zmianie. W odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej Wojciecha Weissa, który był Członkiem Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji aktualny pozostaje życiorys opublikowany w załączeniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2021 z dnia 26.03.2021 r., z tym zastrzeżeniem, iż ulega zmianie wskazany tam koniec kadencji. W odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej Marcina Góreckiego, który był Członkiem Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji aktualny pozostaje życiorys opublikowany w ostatnim dokumencie informacyjnym Emitenta, z tym zastrzeżeniem, iż ulega zmianie wskazany tam koniec kadencji. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210617_132328_0000134541_0000132631.pdf
20210617_132328_0000134541_0000132632.pdf
20210617_132328_0000134541_0000132633.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki