REKLAMA

STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie nowej umowy lock-up przez Prezesa Zarządu

2021-11-17 17:28
publikacja
2021-11-17 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
STARWARD INDUSTRIES S.A.
Temat
Zawarcie nowej umowy lock-up przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2021 roku, Prezes Zarządu Marek Markuszewski zawarł ze Spółką umowę lock-up dotyczącą 380 001 akcji Spółki serii A (“Akcje”).

Na podstawie wskazanej umowy, Prezes Zarządu zobowiązał się, że w okresie od dnia zakończenia dotychczas obowiązującej go umowy lock-up, tj. od dnia 19 lutego 2022 r. do dnia upłynięcia 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszej premiery dla odbiorcy masowego gry wideo “The Invincible" produkowanej przez Spółkę, nie będzie rozporządzał Akcjami, ani nie podejmie żadnych działań, które pośrednio lub bezpośrednio prowadziłyby do rozporządzenia Akcjami, bez uprzedniej, każdorazowej zgody Spółki.

W przypadku naruszenia wskazanej umowy, Spółka będzie mogła zarządzać zapłaty kary umownej w wysokości wartości pakietu akcji, którego dotyczyło naruszenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Marek Markuszewski Prezes Zarządu
2021-11-17 Mariusz Antkiewicz Członek Zarządu
2021-11-17 Daniel Betke Członek Zarządu
2021-11-17 Dawid Sękowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki