0,6600 zł
0,00% 0,0000 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. - Korekta raportu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. - Korekta raportu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w raporcie nr 9/2019 w zdaniu „Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować inwestycję mieszkaniową, gdzie zamierza zbudować kilkaset mieszkań co będzie miało znaczący wpływ na przychody Emitenta i jego sytuację finansową” pojawiła się błędna informacja.
Prawidłowa treść zdania po korekcie brzmi następująco : „Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować inwestycję mieszkaniową, gdzie zamierza zbudować 80-100 mieszkań co będzie miało znaczący wpływ na przychody Emitenta i jego sytuację finansową.”

Pełna treść poprawionego raportu brzmi następująco :

Zarząd Starhedge S.A. (dalej: Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 15 maja 2019 roku zawarł z osobami fizycznymi Umowę definitywną sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowanego, o powierzchni 3927 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) metrów kwadratowych położonej w Łodzi, przy ulicy Obywatelskiej , o nabyciu którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 12/2018.

W działach I-Sp, III i IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz, że stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili obecnej nie uległ zmianie.

Dla wskazanej wyżej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy tej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi oraz przebudową zjazdu z ulicy. Nieruchomość jest zabudowana i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.


Całkowita cena sprzedaży ustalona została na kwotę 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy) złotych, która została zapłacona przez Emitenta w całości. Wraz z podpisaniem Umowy przedwstępnej Emitent zapłacił zaliczkę w kwocie 300 000 zł, pozostała kwota 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych została zapłacona Stronie sprzedającej, przelewem przy zawarciu niniejszej umowy. Wydanie i odbiór przedmiotu niniejszej umowy Stronie kupującej (Emitentowi) nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 20 maja 2019 roku i co do solidarnego obowiązku wydania przedmiotu niniejszej umowy we wskazanym terminie Zbywający oświadczyli, że poddają się egzekucji wprost z tego aktu na rzecz Spółki. Strony oświadczyły, że raportowana umowa wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron o zawarcie umowy przyrzeczonej wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży o której Emitent informowała w rb. ESPI 12/2018.

Opisana wyżej umowa, jest finalną umową zawartą przez Emitenta ze sprzedającymi osobami fizycznymi i nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe między stronami Umowy.

Zarząd Emitenta tym samym podtrzymuje chęć realizacji projektów w tym sektorze zlokalizowanych głównie na terenie kraju zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy powierzchni mieszkaniowych, a o jej istotności decyduje znaczący wpływ planowanej inwestycji na przychody Spółki.
Emitent na zakupionym gruncie będzie realizować inwestycję mieszkaniową, gdzie zamierza zbudować 80-100 mieszkań co będzie miało znaczący wpływ na przychody Emitenta i jego sytuację finansową. Starhedge tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych klientów.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Tomasz Bujak Członek Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.