REKLAMA

STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

2021-07-05 19:58
publikacja
2021-07-05 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Akcjnariusze_ponad_5%_na_Walnym_-_STH2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 – WZA lista powyżej 5% oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Akcjnariusze ponad 5% na Walnym - STH2021.pdfAkcjnariusze ponad 5% na Walnym - STH2021.pdf Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of
shareholders holding at least 5% of the votes present on June 28, 2021
at the Ordinary General Meeting of Shareholders of Starhedge S.A.The
Management Board of Starhedge S.A. with its registered office in Warsaw,
attached to this report, presents the list of shareholders holding at
least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of the Issuer on June
28, 2021.Legal
basis:Art.
70 point 3 - GMS list above 5% and art. 56 sec. 1 point 2 of the Act of
July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Tomasz Bujak Prezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki