7,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalprofil SA (STF)

Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 19 lipca 2019 roku STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako jednej z sześciu najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4. Numer postępowania: ZP/2018/11/0101/PI.

Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie Umów Ramowych będzie:
• dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;
• dla części nr 2: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;
• dla części nr 3: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;
• dla części nr 4: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1200.

Na podstawie zawartych Umów Ramowych Zamawiający przewiduje dostawy rur, o długości całkowitej około 1.707 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A.

Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Umów Ramowych 3.435.580 tys. zł brutto.

Zamawiający podaje, że zawrze Umowy Ramowe na okres 8 lat od dnia ich zawarcia.

O zawarciu Umów Ramowych z O.G.P. Gaz-System S.A. oraz istotnych warunkach zawartych w tych Umowach, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Po podpisaniu Umów Ramowych, Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych. Wykonawca zamówienia wykonawczego zostanie wyłoniony w wyniku zaproszenia do składania ofert. Jedynym kryterium oceny ofert składanych w wyniku zaproszenia do składania ofert będzie cena brutto.

Zarząd Spółki uznaje opisane informacje za istotne ze względu na wysoką wartość w/w Umów Ramowych. Ewentualna realizacja Umów Częściowych zawieranych w ramach przedmiotowych Umów Ramowych może mieć wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-19 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-07-19 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Rozwoju
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.