REKLAMA
Tour de spółki

STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

2019-05-16 14:55
publikacja
2019-05-16 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_na_ZWZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 16 maja 2019 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
uchwały podjete na ZWZA 2019.pdfuchwały podjete na ZWZA 2019.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 16 maja 2019 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-05-16 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Rozwoju
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki