STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-05-24 16:27
publikacja
2019-05-24 16:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2019 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wygoda 69. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał zamieszczone są poniżej.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2019.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2019.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki