REKLAMA

STALPRODUKT: Zbycie znacznego pakietu akcji

2020-10-02 17:10
publikacja
2020-10-02 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STALPRODUKT S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, iż w dniu 2 października 2020 r. otrzymał od STP INVESTMENT S.A. zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej Spółka lub Emitent) o co najmniej 1% na skutek bezpośredniego zbycia akcji tej Spółki.

Emitent w załączeniu przekazuje powyższe zawiadomienie.

ZAWIADOMIENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 69 UST.2 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Działając w imieniu Spółki STP INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej też Zawiadamiający) wypełniając obowiązek przewidziany w art. ust.2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej Spółka lub Emitent) o co najmniej 1% na skutek bezpośredniego zbycia akcji tej Spółki.
1. W związku z powyższym informuję, iż w dniu 29 września 2020 roku Zawiadamiający zbył w drodze wniesienia wkładu (aportu) do spółki prawa handlowego 300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 5,38 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,3 % ogółu głosów.

2. Przed w/w zmianą Zawiadamiający posiadał:
(i) 816.371 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 14,63% kapitału zakładowego i uprawniających do 816.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 6,69 % ogółu głosów,
(ii) 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,011% ogółu głosów,
(iii) 1.011.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,3 % kapitału zakładowego i uprawniających do 5.057.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,46 % ogółu głosów,
(iv) oraz akcje za pośrednictwem F&R FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku będącej spółką zależną od STP Investment SA.: 43.807 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 0,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 43.807 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów

czyli łącznie: 1.873.126 akcji stanowiących 33,57% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.919.498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 48,53 % ogólnej liczby głosów.

3. Aktualnie Zawiadamiający posiada następujące akcje Emitenta:
(i) 816.371 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 14,63% kapitału zakładowego i uprawniających do 816.371 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 6,69 % ogółu głosów,
(ii) 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0.011% ogółu głosów,
(iii) 11.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na jedną akcję) Emitenta stanowiących 12,75% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.557.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 29,17 % ogółu głosów,
(iv) oraz akcje za pośrednictwem F&R FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku będącej spółką zależną od STP Investment SA.: 43.807 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 0,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 43.807 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów,

czyli łącznie: 1.573.126 akcji Emitenta stanowiących 28,19% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.419.498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 36,23 % ogółu głosów.

4. Zawiadamiający posiada podmioty zależne od niego, które posiadają akcje Emitenta. Jest to w/w spółka F&R FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku która posiada 43.807 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 0,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 43.807 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów.

5. Art. 69 ust 4 pkt 6 -8 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczy.

6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie Art. 69 ust.4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów zostały podane powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki