REKLAMA

STALPRODUKT: Nabycie znacznego pakietu akcji

2020-10-02 17:12
publikacja
2020-10-02 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STALPRODUKT S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, iż w dniu 2 października 2020 r. otrzymał od FCASE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z siedzibą w Jaworniku zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust.1 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej Spółka lub Emitent) powyżej 10 % na skutek nabycia akcji tej Spółki.

Emitent w załączeniu przekazuje powyższe zawiadomienie.

ZAWIADOMIENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 69 UST.1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Działając w imieniu Spółki FCASE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z siedzibą w Bochni (dalej też Zawiadamiający) wypełniając obowiązek przewidziany w art. 69 ust.1 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni (dalej Spółka lub Emitent) powyżej 10 % na skutek bezpośredniego nabycia akcji tej Spółki.

1. W związku z powyższym informuję, iż w dniu 29 września 2020 roku Zawiadamiający nabył w drodze wniesienia przez Spółkę STP INVESTMENT S.A. wkładu (aportu) do Zawiadamiającego 300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 5,38 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,3 % ogółu głosów.

2. Przed w/w zmianą Zawiadamiający posiadał 10 (dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu stanowiących 0,000179203% kapitału zakładowego i uprawniających do 50 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,000409885 % ogółu głosów.

3. Aktualnie Zawiadamiający posiada następujące akcje Emitenta: 300.010 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 5,38 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.500.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 12,3 % ogółu głosów.

4.Zawiadamiający obecnie nie posiada podmiotów zależnych od niego, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Art. 69 ust 4 pkt 6 -8 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczy.

6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie Art. 69 ust.4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów zostały podane powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki