REKLAMA

STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2020 roku

2020-08-05 14:34
publikacja
2020-08-05 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. (Emitent, Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w I półroczu 2020 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I półrocze 2020 r. wyniósł 94 072 tys. zł (w porównaniu do kwoty 162 760 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku).

2. skonsolidowanego zysku netto, który za I półrocze 2020 r. wyniósł 78 484 tys. zł (w porównaniu do kwoty 137 277 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku).


Spadek skonsolidowanych wyników jest spowodowany przede wszystkim gorszymi wynikami Segmentu Cynku, które są efektem niskich notowań cen Cynku na giełdzie w Londynie.
Zmiana powyżej +/-25 % jest efektem wysokiej bazy tj. zysków odnotowanych za I półrocze 2018 i 2019 roku.

Jednocześnie na podstawie analizy osiągniętych wyników należy podkreślić, iż skonsolidowany wynik operacyjny i netto za 2 kw. 2020 r., pomimo sytuacji związanej z COVID-19, uległ poprawie w stosunku do 1 kw. 2020 r.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 r., tj. 28 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-05 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki