REKLAMA

SONKA S.A.: Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu

2022-09-09 18:36
publikacja
2022-09-09 18:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-09
Skrócona nazwa emitenta
SONKA S.A.
Temat
Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportów Bieżących ESPI nr 18 oraz ESPI nr 19, Zarząd Sonka SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 09 września 2022 r., wpłynęły do spółki podpisane dwie umowy pożyczki pomiędzy Emitentem (Pożyczkobiorca), a panem Rafałem Sankowskim (dalej: Pożyczka nr 1) Prezesem Zarządu Emitenta oraz Panem Bartoszem Moniewskim, Wiceprezesem Zarządu Emitenta (dalej: Pożyczka nr 2).

Na podstawie Pożyczki nr 1 Pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce niezabezpieczonej pożyczki pieniężnej w wysokości 330.000,00 PLN (trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Na podstawie Pożyczki nr 2 Pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce niezabezpieczonej pożyczki pieniężnej w wysokości 264.000,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Łącznie Zarząd Emitenta udzielił Spółce finansowania w wysokości 594 000 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Pożyczki zostały udzielone ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży akcji wspomnianych w ESPI nr 18 oraz ESPI nr 19.

Oprocentowanie wynikające z obu umów pożyczki zostało określone na zasadach rynkowych, tj. w wysokości 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR (WIBOR 3M) i stałej marży w wysokości 2% w skali roku. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30 grudnia 2023 roku, ale nie wcześniej, niż 31 marca 2023 roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i bieżącą działalność Spółki, w tym zamianę długów wobec podmiotów trzecich na długi wobec członków Zarządu.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość umów, a także z uwagi na perspektywy wpływu opisywanego zdarzenia na sytuację finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Rafał Sankowski Prezes Zarządu
2022-09-09 Bartosz Moniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki