WAŻNE

SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

2020-06-05 15:45
publikacja
2020-06-05 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
l_raport_nr_13_zalacznik_nr_1_zbiorcze_zestawienie_tresci_podjetych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
l_raport_nr_13_zalacznik_nr_2_Polityka_wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_Walnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-05
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w dniu 5 czerwca 2020 roku., wraz z załącznikiem zawierającym treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
Zarząd Solar Company S.A. informuje, że:
1) każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, wobec czego ilość głosów wskazana w treści załącznika do niniejszego raportu odpowiada ilości akcji zgodnie z art. 411 §1 ksh,
2) niniejszy raport wraz z załącznikami do niniejszego raportu spełnia wymogi przewidziane w art. 421 §4 ksh.

Załączniki
Plik Opis
ł raport nr 13 załącznik nr 1 zbiorcze zestawienie treści podjętych uchwał.pdfł raport nr 13 załącznik nr 1 zbiorcze zestawienie treści podjętych uchwał.pdf Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 5.06.2020 roku.
ł raport nr 13 załącznik nr 2 Polityka wynagrodzeń załącznik do uchwały Walnego.pdfł raport nr 13 załącznik nr 2 Polityka wynagrodzeń załącznik do uchwały Walnego.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały numer WZA.272/06/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 5 czerwca 2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-05 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki