REKLAMA
JUŻ DZIŚ

SMT SA: Zmiana prognozy spółki zależnej

2016-01-27 22:31
publikacja
2016-01-27 22:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-27
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zmiana prognozy spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do komunikatu o prognozie wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros Spółka Akcyjna (raport bieżący nr 11/2015), informuje o zmianie opublikowanej prognozy spółki zależnej.

Prognozowanymi pozycjami ulegającymi korekcie są następujące wskaźniki: przychody, EBITDA, zysk netto.

Zmiana prognozy wynika z nowej (bardziej optymistycznej) oceny potencjału usług i produktów spółki na rynku, oceną możliwości sprzedażowych oraz analizy danych historycznych od czasu publikacji poprzedniej prognozy.

Prognozy wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros Spółka Akcyjna (wszystkie dane w milionach PLN):

Rok: Przychody EBITDA Zysk netto
2016 220,0 8,9 6,2
2017 380,0 18,4 13,5
2018 685,0 38,7 29,4
2019 890,0 48,6 37,0

Powyższa prognoza oparta jest na następujących podstawowych założeniach:
- przyrosty sprzedaży zostaną zrealizowane dzięki programowi ekspansji na nowe rynki oraz wzmocnieniu sił sprzedażowych na kluczowych obecnie rynkach (Francja, Włochy);
- marże EBITDA w ujęciu procentowym spadną nieznacznie z wartości 5,7% w roku 2019 według pierwotnej prognozy do 5,5% w roku 2019 według obecnej prognozy, na co wpływ będą przede wszystkim miały dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem personelu do realizacji ekspansji na nowe rynki. Jednocześnie Emitent zakłada aktywowanie kosztów prac rozwojowych związanych z budową i rozszerzaniem zakresu funkcjonalnego aplikacji biznesowych na poziomach od 5 mln PLN do 6,5 mln PLN rocznie;
- koszty finansowe będą w latach 2017-2019 równe zeru z uwagi na fakt, że ekspansja ma być finansowana ze środków własnych, a obecne zadłużenie odsetkowe ma zostać spłacone w pierwszej połowie roku 2016; prognoza nie uwzględnia wpływu wahań kursów walut na zysk zaraportowany w walucie funkcjonalnej Emitenta, czyli złotych polskich, choć należy mieć na uwadze, że większość przychodów i kosztów iAlbatros osiąganych jest poza granicami Polski – głównie w krajach strefy EURO;
- efektywna stawka CIT wynosi 19%.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-27 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2016-01-27 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki