REKLAMA

SMT SA: Zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia z umowy znaczącej

2016-01-11 22:53
publikacja
2016-01-11 22:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-11
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia z umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 roku powziął informację o zawiadomieniu od spółki Creston Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Creston"), zwane dalej "Zawiadomieniem", w którym Creston zgłasza roszczenie wobec Holdingu Inwestycyjnego Akesto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akesto") oraz Emitenta jako podmiotu zapewniającego wykonanie zobowiązań przez Akesto.

Zawiadomienie zostało zgłoszone przez Creston w związku z naruszeniem, w ocenie Creston, zapewnień złożonych przez Sprzedającego w umowie przedwstępnej z dnia 16 września 2015 roku oraz umowie sprzedaży z dnia 30 listopada 2015 roku, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 33/2015, 49/2015 oraz 51/2015. Wysokość roszczenia odszkodowawczego wynosi zgodnie z Zawiadomieniem 14.425.648,54 zł (czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 54/100). W Zawiadomieniu określono termin zapłaty na 25 dni roboczych od dnia Zawiadomienia.

W ocenie Zarządu Emitenta otrzymane Zawiadomienie budzi wątpliwości, które obecnie są przedmiotem szczegółowych analiz prawnych.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-11 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2016-01-11 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki