16,5000 zł
0,61% 0,1000 zł
Skarbiec Holding S.A. (SKH)

Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-04
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 jednocześnie informując, iż bieżący rok obrotowy Spółki obejmuje okres 4 kwartałów rozpoczynających się od dnia 1 lipca 2019r. i kończących się dnia 30 czerwca 2020r.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r.:
Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r. – 12 września 2019r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r. – 15 listopada 2019r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. – 14 lutego 2020r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 marca 2020r. – 15 maja 2020r.

Zarząd Spółki informuje, iż działając na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), dalej; „Rozporządzenie”, jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, lecz jedynie skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w §66 ust. 1 – 4 i ust. 5 zdanie pierwsze, oraz ust. 9 Rozporządzenia, a także działając na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, lecz jedynie skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-04 Anna Milewska Prezes Zarządu
2019-07-04 Paweł Tokarski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.