6,3500 zł
0,00% 0,0000 zł
SIMPLE SA (SME)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, został dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, co zgodnie z dyspozycją przepisu art. 385 §8 ustawy kodeks spółek handlowych spowodowało przedterminowe wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie na mocy Uchwał ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr nr: 27, 28, 29, 30, 31, 32 zostały powołane do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Józef Taran ; 2. Andrzej Bogucki ; 3. Paweł Zdunek; 4. Adam Wojacki; 5.Adam Leda; 6. Arkadiusz Krasiński. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS, na mocy Postanowienia wydanego dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie sygn. akt WA. XIII Ns-Rej.KRS/23240/11/717, doręczonego Spółce w dniu 13 września 2011 roku.
1.JÓZEF TARAN – Członek Rady Nadzorczej
Studiował zarządzanie na Politechnice Warszawskiej, etykę na Akademii Teologii Katolickiej rachunkowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego oraz MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1989 roku regularnie uczestniczy w szkoleniach, seminariach i kongresach controllingu organizowanych przez ODiTK z Gdańska. Od 20 lat zajmuje się zarządzaniem, od 15 zarządzaniem finansowym. Był m. in. członkiem zarządu ORBIS S.A., Inco-Veritas Sp. z o.o., Zarząd PKiN Sp. z o.o., dyrektorem finansowym hotelu Courtyard by Marriott przy warszawskim lotnisku, PERN "Przyjaźń" SA. Przez dwa lata prowadził wykłady z rachunkowości i finansów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Specjalizuje się w controllingu finansowym i strategicznym. Jest licencjonowanym księgowym oraz posiada certyfikat członka Rady Nadzorczej wydany przez Ministra Skarbu Państwa. Działalność prowadzona poza SIMPLE S.A. nie jest w stosunku do niej konkurencyjna.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2.ANDRZEJ BOGUCKI- Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Warszawskiej Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. W latach od 1990 do 2004 związany z firmą SIMPLE S.A., gdzie pełnił między innymi funkcje : Dyrektora Handlowego, Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu. Od 2005 roku związany ze Spółką SOFTEAM Sp. z o.o. w której od czerwca 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3.PAWEŁ ZDUNEK - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.
W latach 1985-1994 był współzałożycielem i Prezesem Zarządu grupy Interams.
Od roku 1995 był Doradcą Zarządu Cron Sp. z o.o. a następnie pełnił stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cron Sp z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej Locon Sp. z o.o.
W latach 2009-2010 Prezes Zarządu Simple SA
Od 2010 – Prezes Zarządu LOCON SA
Od 2011 – Prezes Zarządu CRON sp z o.o.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4.ADAM WOJACKI – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie (wydział ekonomii i organizacji handlu zagranicznego) oraz University of South Australia (wydział marketingu i finansów).
Ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu i inwestycjach związanych z IT, telekomunikacją, mediami i marketingiem. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach związanych z nowymi technologiami.
Przez ostatnie 10 lat działał na rynkach Europy Wschodniej, głównie na Ukrainie i w Rosji, gdzie m.in. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki MTC Ukraine, największego operatora telefonii komórkowej na tamtym rynku.
Założyciel grupy inwestycyjnej Vivex, która zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych na rynku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.
Uprzednio pracował także w zarządzie spółki PTC (Era GSM), w Sun Microsystems Polska oraz Australian Trade Commission.
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

5.ADAM LEDA – Członek Rady Nadzorczej

Swoją karierę na rynku telekomunikacyjnym rozpoczął w 1992 roku. Wtedy to rozpoczęła swoją działalność założona przez niego firma L&L, która od samego początku jest ściśle związana z telekomunikacją. Firma zajmuje się budową nowoczesnych sieci napowietrznych, poprzez ich projektowanie oraz dostarczanie osprzętu oraz narzędzi do ich wykonania. W 1999 roku firma L&L zainwestowała w nowoczesne rozwiązania IT klasy DSS w oparciu o platformę GIS.
W 2002 roku rozpoczął pracę w firmie ComputerLand S.A. (obecnie Sygnity S.A.), gdzie jako Pełnomocnik Zarządu był odpowiedzialny za obszar sprzedaży w ramach sektora Telco.
Następnie odpowiedzialny także za strategicznych Klientów, tj.: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Narodowy Bank Polski.
Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy CUBE. Corporate Release S.A. i jest akcjonariuszem Spółki.

6.ARKADIUSZ KARASIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Głównym obszarem jego praktyki prawniczej jest prawo handlowe. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji: bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe
Nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności SIMPLE S.A. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-13 Bogusław Mitura Prezes Zazrądu
2011-09-13 Przemysław Gnitecki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.